YOGA FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder ett värdefullt stödsystem för ditt företags hälsa.

Vi hjälper företag och organisationer att få mer fokuserade, friskare och välmående medarbetare med hjälp av alla yogas verktyg.

Varför

Många vetenskapliga studier runt om i världen visar oss att yogas verktyg kan lindra symptomen på stress och långa arbetsdagar. Symtom som ryggvärk, axlar, huvudvärk, ångest, sömnproblem, trötthet och brist på motivation är mycket vanliga på arbetsplatsen, även om arbetsgivarna inte är medvetna om det.

Vad vi gör

Vi inleder med ett utvärderingsmöte där vi pratar om vad hälsobehovet är på er arbetsplats. Efter det, utformar vi den första tillfällen enligt era behov, där vi kommer och håller en yogaklass, meditationsklass eller workshop. Om ni och era anställda är nöjda så gör vi en långsiktig plan med specifika mål.

Våra workshops och klasser hjälper till att skapa en känsla av teamarbete och kollektiv hälsa. Om alla känner sig bra och balanserade, drar hela gruppen en sund dynamik på arbetsplatsen.

Vår fokus:

Yoga på jobbet

Yoga för stresshantering

Mindfullness & Meditation

Workshops

Friskvårdspaket

YOGA PÅ JOBBET

Vår målsättning är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa på arbetsplatsen. Vi spenderar en stor del av vårat liv på jobbet. Därför innebär en friskare och lyckligare arbetsvardag även ett hälsosammare liv. Ökat välmående på arbetsplatsen kan innebära mindre sjukskrivningar, ökad effektivitet, produktivitet och därmed ökad lönsamhet för företaget.

Välj mellan dessa yogaklasser:

Dynamisk Yoga - Ashtanga Vinyasa för styrka, balans och rörlighet.

Ashtanga Vinyasa är en klass baserat på Ashtanga Primary Series och är en energisk klass som bygger upp värme i kroppen men lugnar sinnet.

Fördelar: starkare och mer flexibel kropp, ökar koncentrationsförmågan, kan hjälpa sinnet att bli lugnare, ökar blodcirkulation och syrehalten i blodet, får igång värme och energi i kroppen, stretchar och stärker musklerna, bygger upp immunförsvaret samt hjälper med sömnstörningar.

Yin - Restorative för rörlighet, avslappning och återhämtning.

Under Yin-Restorative klasserna håller vi positionerna längre. Positionerna är lugna och avlastar olika delar av kroppen.

Fördelar: stillar kropp och sinne, kompletterar övrig träning, enkelt att utföra, passar alla, minskar stress och oro, bidrar till en större medveten närvaro, ökar rörligheten i leder och muskler, skapar ett inre lugn och ökar energinivåerna.

Bodymind för styrka men också vila och avslappning.

Under denna klass kombinerar vi yoga rörelser, andnings övningar, meditation eller mindfulness och andra verktyg för att återställa och upprätthålla fysisk och mental hälsa. Detta är en lugn, kravlös klass som passar alla.

Fördelar: skapar högre medvetenhet i kropp och sinne, mjukar upp kroppen, motverkar stress, främjar god sömn, bygger styrka.

Välj mellan 10 ggr, termins eller ett års paket

YOGA FÖR STRESSHANTERING

Inom yogan finns kraftfulla verktyg för stresshantering. Vi lär ut lugn yoga, andningsövningar, mindfulness och meditation på jobbet som hjälper anställda att lugna ner nervsystemet och hantera vardagens påfrestningar både i- och utanför arbetsplatsen. Dessutom kan yoga för stresshantering förebygga värk och smärta i kroppen. Innehåll: teori, verktyg och övningar som främjar välmående och förebygger stress. Uppläget på kursen anpassas efter ert arbetsätt och era behov.

Välj mellan 10 ggr, termins eller ett års paket

WORKSHOPS

Vi erbjuder workshops med olika teman inom stresshantering, yoga i vardagen, meditation och mindfulness, kost- och hälsa. Detta passar om ni har en temadag på er arbetsplats, vill lära er något nytt inom området hälsa eller i samband med yoga på jobbet, stresshantering & friskvårdspaket.

Till exempel: 

 • Yogas Verktyg i Praktik & Filosofi 
 • Stress Hantering
 • Hälsa & välmående på arbetsplatsen
 • Blå Zoner och hälsa 
 • Din kropp: En högpresterande maskin 
 • BodyMind
 • Hitta varningstecknen - Fem steg till välmående

Välj mellan 1 gång, 3 ggr eller 10 ggr 

FRISKVÅRDSPAKET

Vi har skapat ett paket för er som vill kombinera två eller fler av dem följande:

 • Yoga på jobbet
 • Stresshantering
 • Mindfulness & Meditation
 • Workshops

Med andra ord kombinerar ni teambuilding, yoga och workshops i ett friskvårdspaket. Vi erbjuder även personlig rådgivning till både anställda och chefer om det behövs. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur vi kan förbättra välmåendet på arbetsplatsen. Till exempel det kan vara en yoga klass per vecka och en workshop varje 3/6 månader. Eller 1 yogaklass per vecka, 1 mindfulness klass per vecka och 1 workshop varje 6 månader.

Välj mellan 10ggr termins eller ett års paket

 

PRISER & KONTAKT

Priset beror på antal deltagare, antal timmar eller tjänst.

När det kommer till förändringsarbeten behöver innehållet anpassas för bästa resultat. Vi vill skräddarsy ett paket just för er och era behov. Kontakta oss gärna via email eller ring så kan vi diskutera hur vi kan hjälpas åt att öka hälsan och välmåendet på er arbetsplats.

Vill du få prislistan eller har bara frågor? Vänligen maila oss på info@yogawithmartina.se eller ring på +46733140050 så pratar vi mer. Vi erbjuder enstaka yogaklasser & workshops eller paketpriser för alla våra tjänster.

 

Kontakt:

Martina Tamvakou

info@yogawithmartina.se

+46733140050

Häradsvägen 35C

141 43 Huddinge

Lite mer om Yogas fördelar

SNABBA FAKTA

Reducerar stress

Förbättrar koncentrationen

Leder till bättre beslut som är bättre förankrade i dina grundvärderingar

Hjälper dig att bli tydligare i din kommunikation

Förbättrar både fysisk och psykisk återhämtning

Bygger styrka och balans i kropp och sinne

Stärker immunförsvaret

Ökar din empatiska förmåga

Hjälper dig att behålla lugn och fokus under pressade omständigheter

 

BAKOM STATISTIKEN

Att erbjuda träning lönar sig. Det är viktigt att arbeta med fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen eftersom de hör ihop och påverkar varandra.

PSYKISK OHÄLSA - ETT HÄLSOPROBLEM

Den psykiska ohälsan är ett växande problem i samhället och en av de vanligaste orsakerna bakom långtidssjukskrivningar. Psykisk ohälsa står för över 40 procent av alla sjukskrivningar och leder till personligt lidande, ökade kostnader och produktionsbortfall. Besvär i kroppsdelar såsom ländryggen, armar och nacke är inte en ovanlig påföljd av långvarig stress. Detta leder till höga kostnader för sjukskrivningar, produktionsbortfall och smärta för den drabbade individen. Sjukdomar och besvär i leder och muskler är tillsammans med psykiska sjukdomar och stress den vanligaste orsaken till sjukskrivningar hos både kvinnor och män i Sverige. Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat med 70 procent bara mellan 2012-2014 och siffrorna fortsätter tyvärr att öka.

FYSISK AKTIVITET OCH VÄLMÅENDE

Genom fysisk aktivitet går det att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Vår kropp reagerar på bristande fysisk aktivitet och vi kan bli deppiga, sova dåligt och bli mindre effektiva på jobbet. Fysisk aktivitet påverkar vår självkänsla positivt och gör oss mer rustade att klara av stressiga situationer på jobbet. Hjärtinfarkt, stroke, diabetes, högt blodtryck och besvär i leder och muskler kan minskas med regelbunden fysisk aktivitet, enligt forskning. Vi behöver helt enkelt fysisk aktivitet för att må psykiskt och fysiskt bra. Det gör även att vi reagerar mildare och mer naturligt på fysisk och psykisk press och risken för inflammationer i kroppen minskar. Regelbunden fysisk aktivitet hjälper även nya hjärnceller att bildas och stimulerar de hjärnceller vi redan har.

STUDIER OM FYSISK AKTIVITET PÅ ARBETSTID

Här är resultatet av en studie av 200 kvinnor anställda på tre olika sjukhus i Danmark. Kvinnorna delades in i två grupper där den ena gruppen fick träna tillsammans med kollegor på arbetstid och den andra gruppen fick ett träningsprogram att följa på fritiden. Samtliga deltagare fick svara på frågor om sociala relationer när undersökningen satte i gång samt efter tio veckors träning. De som tränat tillsammans på arbetstid upplevde att det gick lättare att samarbeta och att de sociala relationerna på jobbet blev bättre och att närvaron på träningspassen var hög och jämn då kollegorna motiverade varandra. Någon sådan effekt fanns inte i den grupp som tränat själva på fritiden. Fysisk aktivitet på arbetsplatsen förbättrar både medarbetarnas hälsa och leder till ett positiv samarbetsklimat, säger professor Lars Andersen från danska Nationella forskningscentret för arbetsmiljö i en kommentar. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.

Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre och produktiviteten ökas. Det visar en annan studie där 200 anställda inom Folktandvården i Stockholm delades upp i grupper under ett år. Vid två tandvårdskliniker fick de anställda träna på arbetstid 2,5 timmar i veckan och vid ytterligare två kliniker arbetade man på som vanligt. Under det år undersökningen pågick sjönk sjukfrånvaro kostnaderna i träningsgruppen med 21 procent. I den grupp som inte fick några insatser steg istället kostnaderna för sjukfrånvaro. I träningsgruppen minskade också smärta i nacke och axlar samt blodsocker nivåerna hos deltagarna.

När Lidingö kommun införde obligatorisk träning på arbetstid en timme i veckan minskade dock sjukfrånvaron med 30 procent och de flesta anställde ville ha kvar träningen. Träning på jobbet kan leda till att personalen utför sina arbetsuppgifter på kortare tid. Det visar att det är möjligt att se träning som en vinst, enligt forskning från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Facebookinstagramlinkedin

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.